Нашия Екип

Жана Боянова
Управител

Телемаркетинг, Търговски отдел, Маркетинг, Обществени поръчки, Мениджмънт
Нина Острева
Управител
IT отдел, Мениджмънт, Логистика, Продуктови мениджъри, Транспорт, Офис мениджър, Счетоводство
Стоян Дивери
Търговски мениджър

Внос и търговия на едро, Търговски отдел
Ева Бахметьева
Маркетинг Мениджър

Внос и търговия на едро
Галя Бояджиева
Мениджър Корпоративни Продажби

Търговски отдел
Деси Ценева
Мениджър Корпоративни Продажби

Търговски отдел
Анна Острева
Мениджър Корпоративни Продажби

Търговски отдел
Гергана Зарчева
Мениджър Корпоративни Продажби

Търговски отдел
Андриана Големанова
Мениджър Корпоративни Продажби

Търговски отдел
Ани Попова
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Анна Асенова
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Нели Драгиева
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Яна Стефанова
Специалист обслужване на клиенти

Телемаркетинг
Лора Ангелова
Web редактор

Маркетинг
Лидия Петрова
Счетоводител

Счетоводство
Христо Широков
Мениджър покупки внос

Продуктови мениджъри
Десислава Стайкова
Мениджър покупки внос

Продуктови мениджъри
Манол Петров
Продуктов Мениджър

Продуктови мениджъри
Ева Василева
Продуктов Мениджър


Ирена
Експерт "Обществени поръчки"

Обществени поръчки
Деляна
Експерт "Обществени поръчки"

Обществени поръчки
Радомир Данев
Експерт "Обществени поръчки"

Обществени поръчки
Албена Балабанска
Фактурист

Логистика
Камелия Недялкова
Фактурист

Логистика
Мариян Шанков
Експерт "Логистика

Логистика
Таня Стоименова
Складов организатор

Логистика
Цветелин Станев
Шофьор

Транспорт
Станимир Балабански
Шофьор

Транспорт