Политика по качество

Ние ценим качеството!

Вече 25 години събираме знания, опит и умения, за да можем да гарантираме на нашите клиенти комуникация, услуга и продукти с най-високо качество.

Насърчаваме развитието на нашите служители и поставяме специален фокус върху изграждането на здравословна и комфортна работна среда, в която хората развиват потенциала и креативността си.

Нашата еко политика не е само на думи, тя е изразена и присъства в постоянните ни усилия да насърчим по-разумното и отговорно потребление на хартия и консумативи.

Ние сме внедрили интегрирана система за управление съгласно изискванията на международните стандарти за управление:

ISO 9001 Управление на качество

ISO 14001 Управление на околната среда

BS OHSAS 18001 Управление на здравето и безопасността при работа

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководството на "РОНОС" ООД относно политиката за управление на качеството, здравето и безопасността при работа и въздействието върху околната среда.