Социална отговорност

Symbol2ОТГОВОРНОСТ КЪМ ПРИРОДАТА И ХОРАТА

OfficeMarket полага грижи и е съпричастен към опазването на нашия общ дом – планетата Земя.
Еко политиката ни се изразява в стимулиране на по-разумно и отговорно потребление на хартия и консумативи.

  • Насърчаваме онлайн поръчките.
  • Реализираме програми за събиране на употребявани оригинални тонер касети и рециклиране на хартия.
  • Насърчаваме използването на еко продукти.
  • Подкрепяме партньори с щадящо природата производство.

Symbol1 - иновативност ИНОВАТИВНОСТ

OfficeMarket предлага иновативни решения за оптимизация и подобряване на потреблението на офис оборудване и консумативи.

Symbol3- Стремеж към промяна и развитиеСТРЕМЕЖ КЪМ ПРОМЯНА И РАЗВИТИЕ

Насърчаваме развитието на нашите служители и поставяме специален фокус върху изграждането на здравословна и комфортна работна среда, в която хората развиват потенциала и креативността си.
Ние приемаме успеха на нашите клиенти и партньори като наш успех и се стремим да подкрепим ръста на българския бизнес с постоянни грижи и решения за устойчиво развитие.