Връщане

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през OfficeMarket, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до OfficeMarket и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, като разходите за доставка са за сметка на Клиента. OfficeMarket е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

Форма за връщане на продукт


Данни на потребителя
Данни за продукта/поръчката