Ирена Маджарска

Ирена е човекът, към когото всички се обръщат с въпроси. Заради нейната човещина и опит да разбере и реши проблемите на всички, Ирен е отговорна и за подбора на човешки ресурси. Ирена ръководи отдел Обществени поръчки.